Strategia różnorodności

Strategia różnorodności

Globalna strategia wspierania różnorodności, tolerancji i równouprawnienia w miejscu pracy.

W firmie Baxter wspieramy budowanie zróżnicowanych, osiągających wysokie wyniki zespołów, wykazujących się poczuciem zaangażowania i innowacyjnością.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych pracowników, klientów, dostawców i pacjentów budujemy kulturę firmy, w której każdy pracownik czuje się wartościowy, szanowany i może być sobą.  Dzięki docenianiu różnorodności, tolerancji i równouprawnienia zmieniamy życie ludzi na całym świecie.

Nasza globalna strategia wspierania różnorodności, tolerancji i równouprawnienia skupia się na czterech kluczowych obszarach:

  • Pracownicy: Rekrutowanie i budowanie zróżnicowanych zespołów, które wykazują się zaangażowaniem i innowacyjnością, osiągając wysokie wyniki.
  • Miejsce pracy: Rozwój kultury opartej na tolerancji, w której każdy pracownik czuje się doceniony, szanowany i może być sobą.
  • Społeczność: Podtrzymywanie strategicznych relacji z naszymi dostawcami i społecznościami.
  • Rynek: Uwzględnianie potrzeb klientów oraz ich pacjentów we wszystkich aspektach działalności firmy.

Naszym celem jest tworzenie środowiska pracy, które przyciąga, motywuje oraz sprzyja utrzymaniu zróżnicowanej grupy pracowników, która jest siłą napędową w tworzeniu innowacji w opiece zdrowotnej, poprawiającej życie naszych pacjentów.  Jednoczenie unikalnych doświadczeń i perspektyw, we wszystkich obszarach funkcjonowania naszej organizacji, umożliwia nam kontynuowanie misji ratowania i podtrzymywania życia.”

Joe Almeida, Prezes zarządu i dyrektor generalny

Wspieranie różnorodności, tolerancji i równouprawnienia w miejscu pracy jest naszym priorytetem, dlatego, że jest kluczowe dla naszego sukcesu i satysfakcji naszych pracowników.
Mamy wiele programów i narzędzi pomagających w rekrutacji, zatrudnieniu i utrzymaniu utalentowanych osób, wywodzących się z różnych środowisk i kultur.  Chcemy pielęgnować kulturę organizacyjną, w której wszyscy pracownicy będą mogli ze sobą efektywnie współpracować.

Jeanne Mason, starszy wiceprezes, dział zasobów ludzkich   

Docenianie różnic pomaga nam zmieniać życie milionów ludzi na całym świecie.

Rozwijamy globalną strategię wspierania różnorodności …

Dajemy równe szanse

Jako pracodawca oferujący równe szanse w zatrudnieniu, nie wyrażamy zgody na dyskryminację kandydatów o pracę, pracowników oraz innych osób ze względu na przynależność rasową, kolor skóry, wyznanie, płeć, narodowość, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, stan cywilny, orientację seksualną oraz tożsamość płciową, odbytą służbę wojskową a także wszystkich innych względów.

Prowadzimy szkolenia z obszaru różnorodności i tolerancji

Wszyscy pracownicy biorą udział w szkoleniu dotyczącym nieświadomych uprzedzeń, ich skutków oraz sposobów ich eliminacji.

Co więcej w Baxter skłaniamy pracowników do przemyśleń na temat własnych uprzedzeń, poprzez testy, odpowiednie wskazówki oraz działania mające na celu eliminację uprzedzeń w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących zarządzania talentami, przekazywania informacji zwrotnych, weryfikacji kandydatów itd. 

Przywództwo wspierane przez Globalną Radę ds. Integracji

Globalna Rada ds. Integracji (Global Inclusion Council) składa się z około 15 najbardziej doświadczonych liderów, reprezentujących wszystkie jednostki organizacyjne, oddziały regionalne i funkcje. Członkowie Rady pełnią funkcję rzeczników i ambasadorów wdrażania naszej globalnej polityki skupionej na priorytetach w obszarze różnorodności i tolerancji. Do obowiązków Członków Rady należy również opracowanie i wdrażanie lokalnych planów integracji.  Globalna Rada ds. Integracji koncentruje swoje działania na zwiększaniu udziału kobiet i mniejszości w strukturach kierowniczych oraz tworzeniu kompetencji kierowniczych i kultury opartej na tolerancji.

Wsparcie programów edukacyjnych

Wspieramy oraz uczestniczymy w programach edukacyjnych promujących różnorodność i tolerancję przeznaczonych dla przyszłych pokoleń pracowników.

Wspieramy grupy społeczności biznesowych

Grupy społeczności biznesowych stanowią forum, na którym pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności, dostrzec cenne powiązania kulturowe i wesprzeć kluczowe inicjatywy biznesowe. Grupy te pomagają w osiągnięciu celów biznesowych Baxter, a ich celem jest poprawa rozwoju osobistego i wielokulturowego zrozumienia, przy jednoczesnym wzmacnianiu relacji pomiędzy pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi i społecznościowymi. W Baxter działa osiem globalnych społeczności biznesowych: African American Leadership Council, Asian Leadership Network, Latinos@Baxter, Baxter Equality Network, Baxter Women Leaders, Baxter EnAbles, Early Career Professionals oraz BaxVets.