Benefity

Benefity

Stworzenie najlepszego miejsca pracy jest niezwykle ważną częścią wizji naszej firmy.  W ramach tego zobowiązania zapewniamy naszym pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe.

Pakiet wynagrodzeń w naszej firmie składa się z płacy podstawowej i może obejmować wynagrodzenie dodatkowe w postaci premii i akcji pracowniczych. Ponadto pracownicy otrzymują atrakcyjne świadczenia, które różnią się w zależności od kraju, regionu czy stanowiska. Świadczenia te pomagają realizować potrzeby finansowe związane z opieką zdrowotną, emerytalną oraz dodatkowym czasem wolnym od pracy.

Benefity
Baxter employees cleaning pool area and beach

Elastyczność w miejscu pracy

Baxter dostrzega rosnące zapotrzebowanie pracowników na równowagę między pracą zawodową, a życiem prywatnym i szanuje różne potrzeby pracowników, co do miejsca i czasu wykonywania swojej pracy.
Elastyczność pracy w firmie Baxter oznacza dostosowanie godzin i miejsca pracy — na przykład możliwość wykonywania pracy zdalnej, wprowadzenie elastycznych godziny pracy lub świadczenia pracy w niepełnym wymiarze. Powierzanie pracy przez managerów i odpowiedzialność samych pracowników to fundamenty kluczowe dla elastyczności zatrudnienia.

Nasz dział HR korzysta ze szkoleń, dzięki którym podnosi swoje kompetencje w zakresie elastyczności miejsca pracy. Z kolei pracownicy i kadra menedżerska może korzystać z narzędzi i zasobów ułatwiających pełnienie obowiązków służbowych w elastycznym środowisku pracy.

Chociaż rozwiązania w zakresie elastyczności mogą różnić się w zależności od lokalizacji, nasze podejście pozostaje niezmienne — chodzi o wspieranie elastyczności i potrzeb naszych pracowników, by z powodzeniem łączyli obowiązki pracy zawodowej i życie prywatne.

Programy dla pracowników

Baxter wraz ze swoimi pracownikami wspiera społeczności na całym świecie poprzez datki finansowe, darowizny produktowe, inicjatywy związane z dostępem do opieki zdrowotnej i wolontariatem pracowniczym.

Program stypendialny

Wspierając zaangażowanie naszej firmy w działalność edukacyjną, program stypendialny Międzynarodowej Fundacji Baxter funduje stypendia na kształcenie pomaturalne dla dzieci pracowników firmy na całym świecie. Środki te są przeznaczone na edukację na studiach pierwszego stopnia i są wypłacane na podstawie wyników. Ocenę wniosków przeprowadza neutralna, niezależna organizacja, która analizuje osiągnięcia naukowe oraz ponadprogramowe osiągnięcia.

 

Program „Pieniądze dla ludzi czynu”

Międzynarodowa Fundacja Baxter ceni każdą godzinę, którą pracownicy przeznaczają na wolontariat. Program wspierania organizacji charytatywnych „Pieniądze dla ludzi czynu” (Dollars for Doers) zakłada przekazywanie dotacji na rzecz organizacji wybranych przez naszych pracowników w kwocie odpowiadającej ilości czasu spędzonej na pomocy w wolontariacie przez pracowników.
Na przykład: dziesięć godzin pracy charytatywnej przełoży się na zasilenie konta fundacji kwotą 100 USD.