Asortyment produktów do opieki żywieniowej OLIMEL

Asortyment produktów do opieki żywieniowej OLIMEL

Oferta produktów serii OLIMEL jest dostępna w wybranych krajach na całym świecie, ale nie wszystkie formulacje mogą być dostępne w każdym kraju.

Grafika preparatu do żywienia pozajelitowego OLIMEL 7,6%

Asortyment produktów z serii OLIMEL składa się z ośmiu wyjątkowych formulacji odżywczych do żywienia pozajelitowego (dożylnego) na bazie oliwy z oliwek opracowanych z myślą o zaspokojeniu indywidualnego zapotrzebowania pacjentów na białko i energię.    

Ciężko chorzy pacjenci oraz osoby poddawane poważnemu zabiegowi chirurgicznemu mogą wymagać bardziej zaawansowanego leczenia z powodu niedożywienia wynikającego z choroby, czyli stanu, w którym pacjent doświadcza traumatycznego zdarzenia związanego z opieką zdrowotną i nie może przyjmować odpowiednich składników odżywczych drogą doustną lub przez sondę. Badania dowodzą, że białko jest najważniejszym makroskładnikiem odżywczym sprzyjającym gojeniu się ran oraz utrzymywaniu niskiej masy ciała w okresie ich gojenia1–5.  Ale nie wszyscy pacjenci mają identyczne potrzeby żywieniowe.

Asortyment produktów z serii OLIMEL obejmuje szeroki wybór formulacji zawartych w workach trójkomorowych firmy Baxter, który dostarcza pacjentom z każdej grupy zbilansowanych ilości białka i glukozy. Ta formulacja do żywienia pozajelitowego o wysokiej zawartości białka, zawierająca emulsję lipidową na bazie oliwy z oliwek jest zgodna z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (ASPEN).

NOWOŚĆ! Przedstawiamy OLIMEL 7,6%

Najnowszym produktem w naszym asortymencie jest OLIMEL 7,6%. Utrata szczupłej masy ciała oraz przeciążenie płynami są związane z negatywnymi rezultatami klinicznymi2–3, 6–8. OLIMEL 7,6% zawiera aminokwasy w stężeniu 76 g na litr — dlatego właśnie jest to formulacja o najwyższej ilości białka ORAZ najniższej ilości glukozy dostępna w postaci standardowego trzykomorowego systemu9–11. OLIMEL 7,6% jest dostępny w wersji z elektrolitami i bez elektrolitów.

Różne potrzeby żywieniowe

Pacjenci o umiarkowanym obciążeniu stresem

OLIMEL N9

Jest to produkt przeznaczony dla pacjentów o wysokim zapotrzebowaniu na białko i niskim zapotrzebowaniu na energię (np. chorzy w stanie krytycznym przebywający na OIT lub pacjenci onkologiczni). OLIMEL N9 jest dostępny w wersji z elektrolitami i bez elektrolitów.

OLIMEL N7

Jest to produkt przeznaczony dla pacjentów w stanie stabilnym o umiarkowanym zapotrzebowaniu na białko i wysokim zapotrzebowaniu na energię (np. dla pacjentów powracających do zdrowia). OLIMEL N7 jest dostępny w wersji z elektrolitami i bez elektrolitów.

Pacjenci o niskim obciążeniu stresem

OLIMEL N5

Jest to produkt przeznaczony dla pacjentów w stanie stabilnym o umiarkowanym zapotrzebowaniu na białko i energię (np. dla pacjentów w okresie okołooperacyjnym). OLIMEL N5 jest dostępny w wersji z elektrolitami.

PERIOLIMEL N4

Jest to produkt przeznaczony dla pacjentów w stanie stabilnym, którzy wymagają wsparcia żywieniowego poprzez krótkoterminowe dostarczenie roztworów żywieniowych (np. podaż żywienia drogą żył obwodowych w przypadku braku dostępu do centralnych naczyń żylnych). OLIMEL N4 jest dostępny w wersji z elektrolitami.Mikroskładniki pokarmowe należy dodawać w postaci dawek dziennych do wszystkich przepisanych produktów do żywienia pozajelitowego według wytycznych klinicznych12 pod warunkiem potwierdzenia zgodności.

Subskrypcja treści