TISSEEL* [roztwory do sporządzenia kleju do tkanek]

TISSEEL* [roztwory do sporządzenia kleju do tkanek]

TISSEEL [roztwory do sporządzenia kleju do tkanek] jest dostępny w wybranych krajach na całym świecie.

TISSEEL [fibrynowy klej tkankowy]

TISSEEL to fibrynowy klej tkankowy o udowodnionym bezpieczeństwie i skuteczności, stosowany od wielu lat przez chirurgów jako leczenie wspomagające dla poprawienia hemostazy.

Możliwość równomiernego nałożenia preparatu TISSEELprzy użyciu systemu natryskowego DUPLOSPRAY pomaga chirurgom w tamowaniu krwawienia w miejscach, gdzie niemożliwe jest zastosowanie standardowych technik chirurgicznych (np. szwy, diatermia). W miejscach trudnodostępnych aplikacja może być wykonana w odległości 2-5 cm w laparoskopii.

Jako lider w dziedzinie hemostazy opracowujemy innowacyjne rozwiązania dla chirurgów. TISSEEL to skuteczne rozwiązanie w różnych specjalnościach chirurgicznych pełniące rolę wspomagającego środka hemostatycznego w szerokim zakresie specjalizacji chirurgicznych służącego do leczenie wspomagające gdy standardowe techniki chirurgiczne nie są wystarczająco skuteczne (Patrz ChPL punkt 5.1): 

  • dla poprawienia hemostazy,
  • jako klej tkankowy, ułatwiający gojenie ran lub jako materiał uszczelniający szew w chirurgii naczyniowej i zespoleniach przewodu pokarmowego, 
  • jako klej tkankowy ułatwiający umocowanie oddzielnych tkanek (np. płatów tkanki, przeszczepów, przeszczepów skóry niepełnej grubości, [przeszczepów siatkowych]). 

Skuteczność preparatu potwierdzono również u chorych otrzymujących heparynę.

Produkt TISSEEL nie może być stosowany jako jedyny środek do leczenia masywnych i intensywnych krwawień tętniczych lub żylnych.

* Informacja o produktach TISSEEL, TISSEEL Lyo