Zestaw OXIRIS do oczyszczania krwi

Zestaw OXIRIS do oczyszczania krwi

Zestaw Oxiris Prismaflex

Zestaw do oczyszczania krwi oXiris to jedyny zestaw do ciągłego leczenia nerkozastępczego CRRT (ang. continuous renal replacement therapy) 3 w 1 do oczyszczania krwi w sepsie, który upraszcza wiele wyzwań związanych z leczeniem pacjentów w stanie krytycznym.

Potrzeby pacjentów na oddziale intensywnej terapii (OIT) są często skomplikowane. Wraz z rozszerzonym wskazaniem do usuwania różnych mediatorów zapalnych, zestaw oXiris łączy w sobie trzy funkcje: usuwanie endotoksyn, usuwanie cytokin oraz usuwanie płynu/toksyn mocznicowych za pomocą systemów PRISMAFLEX i PRISMAX.

Zestaw do oczyszczania krwi oXiris adsorbuje endotoksyny, cytokiny i toksyny mocznicowe. Nadmierną ilość toksyn zapalnych często obserwuje się u pacjentów z sepsą.1   Zestaw oXiris łączy usuwanie mediatorów zapalnych i może pomóc modulować odpowiedź organizmu na infekcję.  2,3

Zestaw oXiris ma unikalną, opatentowaną strukturę o trójwarstwowej membranie.

  • Bazowa błona AN69 umożliwia adsorpcję cytokin i toksyn, zapewniając skuteczne wsparcie czynności nerek poprzez dyfuzję i konwekcję.
  • Powłoka polietylenoiminowa (polyethyleneimine, PEI) pozwala na adsorpcję endotoksyn podczas usuwania płynów i toksyn (CRRT) przez całą błonę.
  • Heparyna na błonie zmniejsza jej trombogenność i ma służyć minimalizowaniu przerw w leczeniu, pomagając w dostarczaniu właściwej dawki dializy. 4-6

Sepsa stanowi główne i coraz poważniejsze wyzwanie dla opieki zdrowotnej, a dotkniętych jest nią do 40% pacjentów oddziałów intensywnej terapii.7-9 Wykorzystanie oXiris do adsorpcji cytokin i endotoksyn z krwi i przeprowadzenia leczenia CRRT w oparciu o systemy PRISMAFLEX i PRISMAX to obiecujące podejście w leczeniu pacjentów wymagających CRRT z leczeniem sepsy.

W celu bezpiecznego i właściwego korzystania z produktów należy zapoznać się z instrukcją obsługi.