System PRISMAFLEX

System PRISMAFLEX

System PRISMAFLEX jest dostępny w wybranych krajach na całym świecie.

System PRISMAFLEX  — ciągłe leczenie nerkozastępcze dla pacjentów w stanie krytycznym z ostrym uszkodzeniem nerek (AKI)

Innowacyjny system PRISMAFLEX wspomaga powrót do zdrowia pacjentów w stanie krytycznym z ostrym uszkodzeniem nerek (AKI).

Jest to elastyczny system, który spełnia wymagania wielu terapii, tworząc wszechstronną platformę, którą można dostosować do konkretnych potrzeb pacjenta.

Ponieważ nie ma dwóch takich samych pacjentów, możliwa jest także indywidualna opieka nad pacjentem. W przeciwieństwie do hemodializy przerywanej (IHD), czy powolnej niskowydajnej dializy (SLED), jednostka sterująca PRISMAFLEX zapewnia ciągłe leczenie nerkozastępcze (CRRT) przez okres 24 godzin w celu uzyskania:

  • Kontroli metabolizmu
  • Usunięcia płynu
  • Kontroli kwasowo-zasadowej
  • Równowagi elektrolitów

Gdy liczy się czas, można wykorzystać automatyczne regulacje systemu PRISMAFLEX oraz natychmiastowe wizualne informacje zwrotne dotyczące leczenia. System ten zapewnia optymalne leczenie skupione na pacjencie, a nie na urządzeniu.

Cechy produktu

Jedna platforma, wiele terapii

System PRISMAFLEX umożliwia stosowanie wszystkich metod ciągłego leczenia nerkozastępczego (CRRT) oraz terapeutycznej wymiany osocza (TPE), bez konieczności stosowania dodatkowego wyposażenia:

CVVHDF — ciągła żylno-żylna hemodiafiltracja

CVVHD — ciągła żylno-żylna hemodializa

CVVH — ciągła żylno-żylna hemofiltracja

SCUF — powolna ciągła ultrafiltracja

TPE — terapeutyczna wymiana osocza

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Algorytmy zarządzania płynami systemu PRISMAFLEX pomagają zbilansować parametry biochemiczne pacjenta i usunąć płyn w celu optymalizacji leczenia. System ten umożliwia lekarzom monitorowanie terapii z dokładnością do 7 ml płynu w dowolnym momencie.

Zintegrowane połączenie z elektroniczną dokumentacją medyczną (EMR)

Możliwość połączenia systemu PRISMAFLEX z elektroniczną dokumentacją medyczną usprawnia pracę lekarzy poprzez minimalizację ręcznej dokumentacji. System PRISMAFLEX można wygodnie zintegrować z większością szpitalnych systemów EMR w sposób bezpośredni albo za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu, co eliminuje konieczność ręcznego prowadzenia dokumentacji oraz przenoszenia danych dotyczących leczenia. Rozwiązanie to umożliwia również pobieranie danych leczenia.

 

Informacje dotyczące przeznaczenia

Stosowanie systemu PRISMAFLEX powinno być ograniczone do pacjentów o masie ciała powyżej 8 kg w przypadku zestawów niskoprzepływowych oraz powyżej 20 kg w przypadku zestawów wysokoprzepływowych . 

System PRISMAFLEX jest przeznaczony do:
Terapii ciągłych — CVVHDF, CVVHD, CVVH, SCUF
Terapeutycznej wymiany osocza — TPE

Aby prowadzić leczenie z wykorzystaniem systemu PRISMAFLEX w sposób bezpieczny i prawidłowy, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.