Współpraca na rzecz opieki nad pacjentami w Ukrainie

Pracownicy firmy Baxter z wielu krajów i działów współpracują z organizacjami pomocy humanitarnej, aby wspierać lokalne społeczności dotknięte skutkami wojny

W firmie Baxter darowizny produktów są ważną częścią naszej strategii odpowiedzialności korporacyjnej w ramach naszego zobowiązania do aktywnego wspierania lokalnych społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Przekazane produkty medyczne pomogły rodzinom na całym świecie, gdzie panują ograniczone zasoby opieki zdrowotnej, a także tym, które zostały dotknięte trzęsieniami ziemi, huraganami i innymi klęskami żywiołowymi. Nasze darowane produkty wyposażają lekarzy i ośrodki zdrowia w zasoby potrzebne do opieki nad pacjentami. Zwłaszcza, że charakter i przeznaczenie naszych produktów medycznych oznacza, że są one niezbędne w przypadku katastrof czy innych kryzysów.

Ostatnio członkowie naszego globalnego zespołu koordynują działania z naszymi zaufanymi partnerami pomocy humanitarnej – Direct Relief i Americares – w celu dostarczenia najbardziej potrzebnych produktów do Ukrainy w odpowiedzi na tragiczny wybuch wojny. Jednym z tych oddanych pracowników jest Ganna, Kierownik Sprzedaży z ukraińskiego oddziału naszej firmy. Ganna wraz z lokalnym zespołem pomaga zarządzać i koordynować działania wielu zaangażowanych grup.

"Od pierwszych dni wybuchu wojny aktywnie oceniamy potrzeby pacjentów w Ukrainie i sposób, w jaki Baxter może im pomóc" - powiedziała Ganna. "Pracownicy firmy Baxter z wielu obszarów szybko połączyli siły – z różnych krajów i kontynentów – reprezentując logistykę, działy - prawny, jakości, medyczny i inne, dzięki czemu mogliśmy sprostać wyzwaniom i dostarczyć produkty tam, gdzie są potrzebne, w ścisłej współpracy z naszymi partnerami w zakresie pomocy humanitarnej".

Od marca 2022 roku do regionu wysłano produkty firmy Baxter o wartości ponad 6 milionów USD z ponad 10 krajów na całym świecie, aby pomóc w zaspokojeniu krytycznych potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej. Darowizny obejmują ponad 100 różnych rodzajów produktów firmy Baxter w zakresie nefrologii, znieczulenia, płynów chirurgicznych i dożylnych i innych.

Victoria, starsza specjalistka ds. logistyki z Baxter w Ukrainie, była również mocno zaangażowana w koordynację między zespołami Baxter i Direct Relief, aby pomóc w organizacji wysyłek produktów.

"Dla mnie te darowizny produktów mają szczególne znaczenie, ponieważ pomagają ukraińskim pacjentom" - powiedziała Victoria. "Aby wdrożyć przekazany produkt, koledzy z wielu działów połączyli siły, aby poruszać się po szybko zmieniających się obszarach i przepisach, a nasze wspólne wysiłki pokazały mi siłę owocnej współpracy, gdy ludzie spotykają się, aby pomóc".

Oprócz reagowania na specjalne prośby o darowizny, rutynowo przekazujemy darowizny produktów naszym partnerom, aby byli gotowi do szybkiego działania w czasach kryzysu i w odpowiedzi na bieżące potrzeby. Naszym celem jest wytwarzanie produktów dwa razy w roku specjalnie do darowizn. Ta strategia "od produkcji do darowizny", jako najlepsza praktyka branżowa, oznacza, że partnerzy mogą polegać na dostępności produktów Baxter przez cały rok, aby zapewnić trwałe wsparcie ubogim społecznościom na całym świecie.

"Bycie częścią tego zespołu przekazującego darowizny produktów było dla mnie osobiście bardzo ważne, gdyż nieśliśmy pomoc ukraińskim pacjentom, znajdującym się w trudnych warunkach. Cieszę się, że choć trochę mogłam pomóc" - powiedziała Ganna. "W tej chwili czuję, że misja firmy Baxter ratowania i podtrzymywania życia jest w pełni zrealizowana".

Zdjęcie po lewej: Victoria, starsza specjalistka ds. logistyki, stoi na tle transportu produktów Baxter, które pomogły leczyć ludzi w Ukrainie.

Zdjęcie po prawej: Podarowane produkty Baxter są rozładowywane przez zespół w Ukrainie. Zdjęcie: Rada Miasta Charkowa.