Informacje w związku z COVID-19 (koronawirusem)

Epidemia koronawirusa stanowi wyzwanie dla społeczności, organizacji pomocowych i służby zdrowia na całym świecie. Przedstawiamy najnowsze informacje (według stanu na 17 marca 2020 r.) dotyczące tego, jak firma Baxter reaguje na zaistniałą sytuację i zapewnienia wsparcie dla szpitali, placówek służby zdrowia oraz pacjentów.

  • Utrzymanie dostaw produktów: Nasze globalne działania produkcyjne są realizowane na planowanym poziomie. Proaktywnie monitorujemy nasze stany magazynowe, zarządzamy zapasami i zasobami transportowymi, aby móc szybko reagować na zmieniające się okoliczności. Przewidujemy, że nadal utrzymywać się będzie zwiększone zapotrzebowanie na niektóre produkty, dlatego monitorujemy wpływające zamówienia, aby pomóc w zapewnieniu dostępności produktów dla wszystkich naszych klientów. Ponadto, w ciągu ostatnich kilku lat intensywnie pracowaliśmy nad wzmocnieniem i rozbudowaniem naszej sieci produkcyjnej, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej radzić sobie z bezprecedensowymi sytuacjami, takimi jak obecna.
  • Środki ochrony osobistej (PPE): Środki ochrony osobistej, takie jak rękawiczki, maseczki i fartuchy są bardzo potrzebne personelowi medycznemu i firmom takim jak Baxter, ponieważ nasze procedury kontroli zakażeń wymagają noszenia środków ochrony osobistej przez wszystkich pracowników produkcji. Współpracujemy z naszą globalną siecią dostawców w celu znaczącego zwiększenia ilości środków ochrony osobistej dostępnych dla naszych pracowników i partnerów.
  • Kluczowe wsparcie dla służby zdrowia: Nasz zespół zapewnia wsparcie dla pracowników służby zdrowia pracujących na pierwszej linii, którzy mierzą się z napływem ciężko chorych i wymagających stałej opieki pacjentów. Korzystamy z wirtualnych narzędzi w celu realizowania szkoleń, udzielamy indywidualnego wsparcia klinicznego dla pielęgniarek i lekarzy.
  • Wsparcie dla pacjentów dializowanych: Nieustannie dbamy o potrzeby naszych pacjentów korzystających z dializ domowych na całym świecie. W Polsce bez zakłóceń dostarczamy produkty naszym pacjentom poddającym się dializie domowej. Nie ma powodu, aby te osoby składały dodatkowe zamówienia. Kierowcy realizujący dostawy z firmy Baxter stosują nadzwyczajne środki ostrożności, aby chronić naszych pacjentów i siebie przed zarażeniem. Jeżeli przebywasz obecnie w miejscu innym niż standardowy adres dostawy lub jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy z zamówieniem produktów do dializy domowej, prosimy o kontakt z HomeCare Services pod numerem +48 22 201 95 02
  • Ochrona naszych pracowników: W trybie natychmiastowym wdrożyliśmy plan reagowania chroniący zdrowie i zapewniający bezpieczeństwo pracownikom we wszystkich obiektach firmy Baxter. Nasz plan jest zgodny z wytycznymi wydanymi przez Centra Kontroli i Prewencji Chorób i Światową Organizację Zdrowia – obejmuje takie działania, jak: sprawdzanie osób wchodzących do budynków firmy pod kątem objawów choroby, stosowanie środków ochrony dróg oddechowych kluczowego personelu oraz ograniczenie wizyt osób z zewnątrz. Nasi pracownicy działu produkcji dokładają wszelkich starań, aby zagwarantować nam możliwość stałego dostarczania produktów, od których zależy życie wielu osób na całym świecie. Nasze dotychczasowe elastyczne wytyczne dotyczące miejsca pracy umożliwiają naszym pracownikom biurowym i terenowym wykonywanie pracy w trybie zdalnym, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działania. Podróże służbowe zostały ograniczone. Wszystkie oddziały firmy Baxter są przygotowane do wdrożenia dodatkowych środków ostrożności, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Zachęcamy do przeczytania dodatkowych informacji na temat wirusa COVID-19 i aspektów zarządzania klinicznego w wywiadzie przeprowadzonym z doktorem nauk medycznych i światowej sławy specjalistą w dziedzinie intensywnej terapii Jean-Louis Vincentem.