Baxter Polska - Top Employer 2023

Firma Baxter Polska Sp. z o.o. została wyróżniona certyfikatem Top Employer Poland 2023 oraz Top Employer Europe 2023. W Baxter Polska dążymy do tego, aby być jak nalepszym miejscem pracy.

Posiadanie certyfikatu Top Employer świadczy o zaangażowaniu organizacji w tworzenie lepszego środowiska pracy poprzez wdrażanie wysokich standardów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i praktyk HR.

Program Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie oceny kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestionariusz obejmuje 6 domen składających się z 20 tematów, takich jak między innymi: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja.

W ramach programu certyfikowano i nagrodzono ponad 1857 najlepszych pracodawców w 123 krajach/regionach na pięciu kontynentach.

Top Employers Institute jest globalnym autorytetem w zakresie badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Pomagamy optymalizować najlepsze praktyki wzbogacając środowisko pracy. Dzięki programowi certyfikacji Top Employers Institute organizacje biorące udział w programie, zostają poddane walidacji, certyfikacji i uznawane są jako pracodawca z wyboru.

Top Employers Institute został założony ponad 30 lat temu i certyfikował ponad

1 857 organizacji w 123 krajach. Certyfikowani Top Employers pozytywnie wpływają na życie ponad 8 milionów pracowników na całym świecie.

Top_Employer_Poland_2023