Kodeks postępowania

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania Baxter określa podstawowe reguły, które kierują zachowaniami pracowników oraz sposobem prowadzenia naszej działalności, a także zapewnia narzędzia i zasoby pomagające naszym pracownikom w ich wdrażaniu.

Kodeks ma zastosowanie w przypadku Zarządu Baxter oraz wszystkich pracowników, w tym prezesa i pozostałych kierowników wyższego szczebla. Dostępny w wielu językach Kodeks stworzono w oparciu o długofalowe pionierstwo Baxter w zakresie etyki praktyk biznesowych. Obejmuje on zagadnienia takie jak:

  • Ochrona i użytkowanie aktywów firmy
  • Dokładne ewidencjonowanie
  • Informacje dotyczące konkurencji i poufne
  • Praktyki sprzedażowe i marketingowe
  • Przeciwdziałanie korupcji
  • Wykorzystywanie poufnych informacji
  • Etyka nauk przyrodniczych
  • Konflikty interesów
  • Prezenty
  • Przestrzeganie przepisów o handlu

Kodeks dotyczy również globalnej polityki komunikacji Baxter, która opisuje sposób zachowania pracowników firmy, podwykonawców, przedstawicieli i osób trzecich wobec urzędników państwowych.

Dodatkowo Kodeks ten wymaga niezwłocznego zgłaszania przypuszczalnych przypadków niewłaściwego zachowania i określa konsekwencje braku zastosowania odpowiednich regulacji bądź polityk i procedur Baxter. Firma na bieżąco organizuje szkolenia, by pracownicy byli stale informowani o politykach etyki i zgodności Baxter, zapewnia także inne narzędzia i zasoby.