BHP, OŚ i ZR

BHP, OŚ i ZR

Razem z nami działaj na rzecz minimalizacji śladu środowiskowego przez zwiększenie wydajności i oszczędzanie zasobów

Działająca w strukturach firmy Baxter Organizacja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (BHP, OŚ i ZR) zajmuje się zarządzaniem i koordynacją globalnych programów i inicjatyw w celu realizacji wizji firmy w tym obszarze, by „stworzyć zrównoważone przedsiębiorstwo o cennych wartościach dla interesariuszy, które powstają dzięki skutecznemu nadzorowi nad ochroną środowiska, dbaniu o jak najlepsze zdrowie i dobrobyt pracowników oraz miejsce pracy wolne od obrażeń ciała”. Firmowa polityka w zakresie BHP, OŚ i ZR podkreśla zaangażowanie naszej firmy w sprawy jej pracowników, środowiska oraz interesariuszy.

Fundamentem programu BHP, OŚ i ZR firmy Baxter są globalne wymogi w zakresie BHP, OŚ i ZR, określające minimalne standardy obowiązujące we wszystkich zakładach. W swojej działalności firma Baxter postępuje zgodnie z wytycznymi systemów zarządzania i przestrzega globalnych wymogów BHP, OŚ i ZR, jednocześnie stosując normę ISO 14001 w celu systematycznego zarządzania sprawami związanymi z ochroną środowiska oraz normę OHSAS 18001 w celu prawidłowego postępowania związanego z niebezpieczeństwami zagrażającymi pracownikom. Celem procedury audytowej w zakresie BHP, OŚ i ZR jest sprawdzenie, czy zakłady firmy stosują programy BHP, OŚ i ZR zgodne z wymogami prawnymi i spełniają wymagania, cele oraz założenia firmy Baxter w tym obszarze. Skuteczne audyty potwierdzające zgodność z normami ISO 14001 i OHSAS 18001 sprawdzają, czy zakładowy system zarządzania umożliwia spełnienie wymogów odpowiednich przepisów oraz firmowej polityki.

Zobowiązaniem firmy Baxter jest nieustanna realizacja strategii zrównoważonego rozwoju w całej globalnej działalności produkcyjnej. Dążymy do skutecznego wykorzystania energii, wody oraz surowców, jednocześnie zmniejszając ilość odpadów oraz emisję gazów cieplarnianych. Sprzyja to korzystniejszemu oddziaływaniu naszej firmy na środowisko, a jednocześnie przynosi oszczędności i poprawia naszą reputację.

Projektowanie, produkcja i ogólnoświatowa sprzedaż naszych produktów odpowiada za znaczną część naszego śladu środowiskowego. W naszej pracy skupiamy się na minimalizacji tego oddziaływania. Program zrównoważonego rozwoju produktów firmy Baxter — we współpracy z zespołami BHP, OŚ i ZR, działami marketingu i łańcuchami dostaw — ma na celu jeszcze ściślejszą integrację nadzoru nad produktami w całej naszej firmie.