Dotacje na cele charytatywne

Dotacje na cele charytatywne

Współpracujemy z partnerami na całym świecie, pomagając zapewnić pacjentom dostęp do opieki medycznej, jakiej potrzebują, wprowadzać pozytywne zmiany w społecznościach oraz wspierać kolejne pokolenia innowatorów.   

Fundacja Międzynarodowa ​Baxter jest organizacją dobroczynną firmy Baxter International Inc., która skupia wsparcie finansowe w trzech kluczowych obszarach:

Dostęp do opieki medycznej

Naszym celem jest zapewnianie coraz lepszego dostępu do opieki medycznej poprzez udzielanie wspracia finansowego w formie grantów, które, zgodnie z naszą misją, będą się przyczyniały do rozwoju nowych technologii medycznych, podnoszenia standardów opieki i wpływały na poprawę zdrowia publicznego.

Programy na rzecz społeczności lokalnych

Każdego dnia staramy się pozytywnie wpływać na życie osób, które korzystają z naszych produktów i rozwiązań terapeutycznych.

Dbamy też o edukację i rozwój tych społeczności, które potrzebują wsparcia, tworząc programy wszędzie tam, gdzie opieka medyczna i edukacja jest niewystarczająca.

Wspieranie innowacji

Wspieramy rozwój kolejnych pokoleń innowatorów w nauce, którzy będą torować nowe szlaki w rozwoju technologii jutra w opiece medycznej. Oferujemy praktyczne podejście w kształceniu z zakresu nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Tworzymy programy mentorskie prowadzone przez naszych pracowników oraz inne różnorodne możliwości kształcenia.