Polityka Prywatności

Polityka ochrony danych osobowych w Baxter

W swej bieżącej działalności Baxter komunikuje się i współpracuje bezpośrednio z klientami, pacjentami, personelem medycznym, pracownikami itp. Każda taka osoba może powierzyć firmie Baxter swoje dane osobowe, które zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy elektronicznie i/lub ręcznie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Globalnymi Zasadami dot. Ochrony Danych Osobowych, obowiązującymi przy korzystaniu przez Baxter z danych osobowych ("Informacje o danych osobowych"). Z uwagi na to, że Baxter posiada wiele stron internetowych - prowadzonych przez swoje jednostki regionalne i podmioty gospodarcze - do których można dotrzeć poprzez stronę www. Baxter.com prosimy także o zapoznanie się z informacjami podanymi poniżej w rozdziale zatytułowanym "Polityka zarządzania stronami internetowymi Baxter".

UWAGA: Zgodnie ze stanowiskiem Baxter nt. danych osobowych "Baxter wyznaje zasadę, że każda osoba, w każdym przypadku, ma prawo do ochrony dotyczących jej danych osobowych. W związku z tym mamy obowiązek wdrażać procedury ochrony danych osobowych i stosować środki techniczne w celu ochrony i zabezpieczenia tych danych" Wszelkie pytania dotyczące praktyk ochrony danych osobowych, stosowanych w Baxter, jak również żądania dotyczące udostępnienia lub sprostowania danych osobowych, które powierzyli Państwo firmie Baxter, prosimy przesyłać na piśmie na formularzu danych osobowych, dostępnym on-line, bądź przekazywać telefonicznie pod numer 1-800-422-9837 (847-948-4770) lub faksem pod numer 847-948-3642.