Polityka Prywatności

Polityka ochrony danych osobowych w Baxter

Informacja dotycząca poufności danych

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Baxter International, Inc. („Baxter”) dba o ochronę i poszanowanie Państwa prywatności.  Niniejsza Informacja dotycząca poufności danych na stronie internetowej („Informacja dotycząca poufności danych”) ma na celu poinformowanie Państwa, jakie informacje możemy gromadzić na Państwa temat oraz w jaki sposób wykorzystujemy te informacje; ponadto zawiera szczegóły dotyczące odpowiednich mechanizmów stosowanych do przekazywania danych poza granice kraju, w tym Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA.  Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji w celu zrozumienia naszych praktyk dotyczących Państwa Danych Osobowych i sposobu ich obsługiwania.

Zakres niniejszej Informacji dotyczącej poufności danych na stronie internetowej

Niniejsza Informacja dotycząca poufności danych obowiązuje w odniesieniu do stron internetowych Baxter lub podmiotów stowarzyszonych Baxter, które zawierają odnośnik prowadzący do niniejszej Informacji dotyczącej poufności danych po kliknięciu łącza „Prywatność w firmie Baxter” znajdującego się u dołu strony, a także aplikacji mobilnych lub innych usług cyfrowych, które zawierają odnośnik prowadzący do niniejszej Informacji dotyczącej poufności danych lub jej treść („Witryny Baxter”).  Baxter lub jej podmioty stowarzyszone mogą prowadzić strony internetowe obsługujące Państwa Dane Osobowe w sposób odmienny od warunków niniejszej Informacji dotyczącej poufności danych.  Takie strony internetowe będą zawierać Informację o poufności dostosowaną do praktyki prywatności danych stosowanej w ramach tej konkretnej strony internetowej.  Zachęcamy do sprawdzenia warunków Informacji o poufności opublikowanej na danej stronie internetowej przy każdym korzystaniu ze strony internetowej Baxter.

Czym są Dane Osobowe?

Dane Osobowe oznaczają informacje związane ze zidentyfikowaną lub identyfikowalną osobą fizyczną.  Przykładowe Dane Osobowe to: nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających Państwa fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Jakie Dane Osobowe są przez nas gromadzone?

Możemy gromadzić następujące Dane Osobowe w Witrynach Baxter:

 • Dane kontaktowe. Dane te mogą zawierać Państwa nazwisko, adres domowy lub inny adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, nazwę organizacji i/lub nazwę stanowiska, podawane przy wysyłaniu formularza kontaktowego, formularzy informacji zwrotnej lub aplikacji o pracę online.
 • Informacje gromadzone podczas korzystania z Witryn Baxter.  Dane te mogą obejmować niepowtarzalne identyfikatory i informacje o preferencjach, takie jak Państwa nazwa użytkownika, hasło, preferencje marketingowe, adres protokołu internetowego („IP”) lub pliki cookie, które mogą zawierać informacje potencjalnie uważane za Dane Osobowe, a także informacje, które nie identyfikują Państwa bezpośrednio, ale które odnoszą się do Państwa urządzenia, rodzaju przeglądarki, systemu operacyjnego, komputera lub urządzenia przenośnego, Państwa nawigacji i danych przeglądania na podstawie działań podejmowanych przez Państwa na naszej stronie internetowej. (Zob. ustęp pod tytułem „Stosowane technologie śledzenia”).
 • Stosowane technologie śledzenia

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe?

W zależności od sposobu Państwa interakcji z nami na Witrynie Baxter możemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w następujących celach:

 • Wykorzystujemy dane kontaktowe, które zostaną nam przez Państwa udostępnione, aby móc komunikować się z Państwem w odpowiedzi na Państwa zapytania, co obejmuje również przekazywanie Państwu aktualizacji naszych produktów i usług. Możemy także wykorzystywać Państwa dane kontaktowe lub informacje udostępnione nam przez Państwa w formularzach informacji zwrotnej w celu przekazania Państwu informacji na temat produktów, usług i programów Baxter bądź innej komunikacji marketingowej lub reklamowej, albo w celu umożliwienia Państwu udziału w ankietach lub kwestionariuszach. Niektóre z tych informacji są przez nas gromadzone i wykorzystywane za Państwa zgodą, a niektóre z tych informacji są przez nas gromadzone i wykorzystywane do naszych prawnie uzasadnionych biznesowych celów komunikacji z Państwem oraz przekazywania Państwu informacji na temat naszej działalności. Udostępnienie nam Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne.  Mogą Państwo zawsze odmówić udostępnienia nam swoich Danych Osobowych.  Jeżeli nie udostępnią nam Państwo swoich Danych Osobowych, wówczas nie będziemy w stanie komunikować się z Państwem i zapewnić Państwu określonych informacji, produktów lub usług.  Jeżeli zgromadziliśmy Państwa dane za Państwa zgodą, mogą Państwo zawsze wycofać swoją zgodę, postępując według stosownych instrukcji otrzymanych na etapie udzielania zgody lub kontaktując się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszej Informacji dotyczącej poufności danych.

  Wykorzystujemy informacje, które gromadzimy na podstawie Państwa korzystania z Witryn Baxter, do naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie zarządzania, obsługi, utrzymania i zabezpieczenia naszych stron internetowych, systemów sieciowych oraz innych zasobów, a także do zapewnienia Państwu funkcji i różnych funkcjonalności Witryn Baxter.  Możemy także łączyć Dane Osobowe, które zgromadziliśmy na podstawie Państwa korzystania z Witryn Baxter, jako pomoc dla nas w zrozumieniu zainteresowań naszych gości oraz doskonaleniu treści i działania naszych Witryn Baxter. 
 • Możemy również wykorzystywać Państwa Dane Osobowe dla celów leczenia, w celu zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, naszych produktów medycznych lub wyrobów medycznych.  Możemy także wykorzystywać Dane Osobowe w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, w tym w celu przestrzegania stosownych obowiązków dotyczących przechowywania danych, oraz jak następuje:
  • do celów zgłaszania działań niepożądanych, nadzoru nad wyrobami medycznymi, nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, bezpieczeństwa produktów i innych obowiązkowych zgłoszeń;
  • w celu reagowania na zgodne z prawem żądania urzędów publicznych, w tym spełnienia krajowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa lub organów ścigania, np. w celu zbadania oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na żądanie urzędu;
  • w celu badania potencjalnych naruszeń lub w celu ochrony praw, własności bądź bezpieczeństwa naszego, użytkowników naszych Witryn Baxter lub innych osób.

 

 • O ile jest to dozwolone przez prawo, możemy również korygować lub łączyć informacje na Państwa temat, w tym Państwa Dane Osobowe, z dotyczącymi Państwa informacjami, które uzyskujemy od osób trzecich w takich samych celach, jak opisano powyżej. Państwa Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane do profilowania w takich samych celach, jak opisano powyżej. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec profilowania poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, kontaktując się z nami pod adresem privacy@baxter.com lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszej Informacji dotyczącej poufności danych.

Jeżeli udostępnienie określonych informacji jest dobrowolne, zostanie to przez nas wskazane, a Państwo będą mogli wycofać swoją zgodę lub skorzystać z przysługujących Państwu praw w odniesieniu do tych informacji w dowolnym momencie, w sposób dozwolony lub wymagany na mocy obowiązującego prawa.
W przypadku, gdy wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe do innych celów, które nie zostały określone powyżej, poinformujemy Państwa o konkretnych celach przetwarzania Państwa Danych Osobowych oraz w razie potrzeby o naszej podstawie ich przetwarzania, w momencie pobierania od Państwa Danych Osobowych, w zakresie wymaganym przez prawo.

W jaki sposób udostępniamy gromadzone przez nas Dane Osobowe?

Udostępnianie informacji podmiotom stowarzyszonym i zależnym Baxter

Baxter jest firmą globalną i udostępnia Dane Osobowe swoim podmiotom stowarzyszonym i zależnym w celach opisanych w niniejszej Informacji dotyczącej poufności danych.  W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat podmiotów stowarzyszonych i zależnych Baxter prosimy o kontakt pod adresem privacy@baxter.com.
Udostępnianie danych osobom trzecim, które świadczą dla nas usługi
Udostępniamy Państwa Dane Osobowe osobom trzecim, które świadczą usługi w celu pomagania nam w realizacji naszych działań biznesowych i funkcjonalności związanych z Witrynami Baxter, takie jak hosting naszych Witryn Baxter, świadczenie usług administrowania systemem informatycznym i usług wsparcia dla użytkowników, bądź oferowanie obsługi klienta. Te osoby trzecie podlegają ograniczeniom w zakresie wykorzystywania Państwa Danych Osobowych w jakikolwiek inny sposób niż w celu świadczenia usług dla nas i wymagamy od nich zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Państwa Danych Osobowych.  W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat dostawców usług Baxter prosimy o kontakt pod adresem privacy@baxter.com.

Udostępnianie danych w innych celach

Możemy również udostępniać Państwa Dane Osobowe dla celów leczenia oraz w celu zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, naszych produktów medycznych lub wyrobów medycznych.  Możemy także udostępniać Dane Osobowe w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, w tym między innymi naszych obowiązków w zakresie zgłaszania działań niepożądanych, nadzoru nad wyrobami medycznymi, nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, bezpieczeństwa produktów i innych obowiązkowych zgłoszeń, bądź w celu reagowania na zgodne z prawem żądania urzędów publicznych, w tym spełnienia krajowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa lub organów ścigania (np. w celu zbadania oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na żądanie urzędu).  Możemy także ujawniać Państwa Dane Osobowe osobom trzecim w razie konieczności zbadania potencjalnych potencjalnych zdarzeń dotyczących danych lub w celu ochrony praw, własności bądź bezpieczeństwa naszego, użytkowników naszych Witryn lub innych osób.
Baxter może uczestniczyć w fuzji, nabyciu lub sprzedaży części bądź całości jej aktywów (Transakcja), obejmującej Państwa Dane Osobowe. Jeżeli Baxter będzie uczestniczyć w Transakcji, zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową i/lub w formie informacji zamieszczonej na naszych Witrynach Baxter o każdej zmianie własności, zakresu wykorzystywania Państwa Danych Osobowych oraz o Państwa prawie wyboru w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych.  Baxter nie sprzedaje Państwa Danych Osobowych osobom trzecim.

Funkcje mediów społecznościowych

Witryny Baxter zawierają łącza prowadzące do stron Baxter w mediach społecznościowych, znajdujących się w serwisach społecznościowych typu Facebook i LinkedIn. Nasze strony w serwisach społecznościowych podlegają polityce prywatności firmy będącej ich dostawcą.

Forum/blog

Niektóre z naszych witryn Baxter oferują ogólnodostępne blogi lub fora społecznościowe. Należy pamiętać, że takie blogi lub fora społecznościowe nie są obsługiwane przez Baxter.  Wszelkie informacje udostępniane w tych miejscach mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które mają do nich dostęp.  Należy zapoznać się z informacjami o poufności zamieszczonymi na takich innych stronach, ponieważ nie mamy kontroli nad danymi, które są wysyłane do takich osób trzecich lub przez nie gromadzone, a nasza Informacja dotycząca poufności danych nie obejmuje działań występujących na innych stronach internetowych.

Łącza

Nasze Witryny Baxter mogą zawierać łącza prowadzące do innych stron internetowych, których praktyka informacyjna może różnić się od naszej. Należy zapoznać się z informacjami o poufności zamieszczonymi na takich innych stronach, ponieważ nie mamy kontroli nad danymi, które są wysyłane do takich osób trzecich lub przez nie gromadzone, a nasza Informacja dotycząca poufności danych nie obejmuje działań występujących na innych stronach internetowych.

Przekazywanie Państwa Danych Osobowych poza granice kraju

Baxter jest firmą globalną, a tym samym korzysta z usług globalnych dostawców i podwykonawców, a także z globalnych systemów informatycznych i aplikacji.  W rezultacie Dane Osobowe, które gromadzimy na Państwa temat, mogą być przekazywane do i przechowywane w miejscu znajdującym się poza naszym krajem, gdzie mogą obowiązywać mniej rygorystyczne przepisy o ochronie danych w porównaniu do Państwa kraju lub takie przepisy mogą nie być wprowadzone.
Jeżeli znajdują się Państwo na terenie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego („UE/EOG”), Państwa Dane Osobowe podlegają następującym warunkom: Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane do naszych globalnych podmiotów stowarzyszonych oraz do naszych pracowników i wykonawców, którzy pracują dla nas i znajdują się poza UE/EOG, w celach opisanych w niniejszej Informacji dotyczącej poufności danych. W takim przypadku podejmiemy kroki wymagane przez prawo na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) w celu zapewnienia stosowania odpowiednich zabezpieczeń (np. standardowych klauzul umownych lub certyfikacji Tarczy Prywatności) dla ochrony Państwa Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Informacją dotyczącą poufności danych. W celu uzyskania kopii zabezpieczeń, które wprowadziliśmy dla ochrony Państwa Danych Osobowych i praw do zachowania poufności w przypadku przekazywania Państwa Danych Osobowych poza UE/EOG, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem privacy@baxter.com lub skorzystać z innych danych kontaktowych wskazanych poniżej.

Tarcza Prywatności UE-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA

Baxter i jej spółka zależna, Baxter Healthcare Corporation, uczestniczą w programie Tarcza Prywatności UE-USA i w programie Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA oraz uzyskały certyfikat zgodności w tym zakresie (łącznie zwane „Programami Tarczy Prywatności” lub „Programami”). Baxter i Baxter Healthcare Corporation dbają o przetwarzanie wszystkich Danych Osobowych, które otrzymują w USA od państw członkowskich UE i Szwajcarii, w oparciu o Programy Tarczy Prywatności, zgodnie z obowiązującymi Zasadami Programów. Dodatkowe informacje na temat Programów Tarczy Prywatności oraz informacje o certyfikacji Baxter i Baxter Healthcare Corporation znajdują się w Wykazie Tarczy Prywatności Departamentu Handlu USA.
Baxter i Baxter Healthcare Corporation odpowiadają za przetwarzanie Danych Osobowych, które otrzymują w ramach Programów Tarczy Prywatności, oraz za takie Dane Osobowe, które następnie przekazują do osób trzecich, w tym do osób trzecich znajdujących się poza USA. Baxter i Baxter Healthcare Corporation przestrzegają Zasad Programów Tarczy Prywatności w odniesieniu do dalszego przekazywania Danych Osobowych uzyskanych z UE i Szwajcarii, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności za dalsze przekazywanie.
W odniesieniu do Danych Osobowych otrzymywanych lub przesyłanych zgodnie z Programami Tarczy Prywatności Baxter i Baxter Healthcare Corporation podlegają uprawnieniom egzekwowania regulacji Federalnej Komisji Handlu USA. W określonych sytuacjach Baxter i Baxter Healthcare Corporation mogą być zobowiązane do ujawnienia Danych Osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania urzędów publicznych, w tym w celu spełnienia krajowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa lub organów ścigania.
Osoby o nierozstrzygniętych wątpliwościach dotyczących poufności lub wykorzystywania danych, które w ich ocenie nie zostały w odpowiedni sposób uwzględnione przez Baxter lub Baxter Healthcare Corporation, powinny skontaktować się z naszym niezależnym organem ds. rozstrzygania sporów w USA (nieodpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
W określonych warunkach, szczegółowo opisanych na stronie internetowej Tarczy Prywatności, osoby fizyczne mogą mieć prawo do powołania się na wiążący arbitraż, gdy inne procedury rozstrzygania sporów zostały wyczerpane.
Zgodnie z Zasadami Programów Tarczy Prywatności, Baxter i Baxter Healthcare Corporation zobowiązują się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania Danych Osobowych na podstawie Programów Tarczy Prywatności. Osoby fizyczne z UE i Szwajcarii, zgłaszające zapytania lub skargi dotyczące przestrzegania Programów Tarczy Prywatności przez Baxter lub Baxter Healthcare Corporation, powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z Baxter, korzystając z danych kontaktowych wskazanych u dołu niniejszej Informacji dotyczącej poufności danych.  
Ponadto Baxter zobowiązała się do współpracy z komisją ustanowioną przez organy ochrony danych UE i Szwajcarskim Komisarzem Federalnym ds. Ochrony Danych i Informacji w zakresie nierozstrzygniętych skarg w sprawie Programów Tarczy Prywatności, dotyczących danych osób przekazywanych z UE i Szwajcarii w kontekście stosunku pracy.

Państwa prawa

W określonych okolicznościach lokalne przepisy dotyczące ochrony danych i określone lokalne przepisy prawne (w tym RODO) nadają Państwu prawa w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych. Prawa te różnią się w zależności od kraju/regionu. Prawa te mogą obejmować następujący zakres: 
• Jeżeli wykorzystujemy lub udostępniamy Państwa Dane Osobowe na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Uwaga: wycofanie Państwa zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem naszego wykorzystywania lub udostępniania tych informacji przed wycofaniem Państwa zgody.
• Mogą Państwo żądać dostępu do Państwa Danych Osobowych lub ich kopii, w tym informacji o tym, czy przechowujemy Dane Osobowe, które Państwa dotyczą, a jeżeli tak – jakiego rodzaju i w jakich celach. Mogą Państwo również żądać informacji o tym, kto otrzymuje Państwa Dane Osobowe.
• Mogą Państwo żądać sprostowania przez nas Państwa Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że są one nieprawidłowe lub niekompletne, lub żądać usunięcia Państwa Danych Osobowych, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania bądź właściwe prawo zezwala nam w inny sposób na ich przechowywanie.
• Mogą Państwo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych bez ich usuwania.
• Mogą Państwo żądać od nas przekazania Państwu dotyczących Państwa Danych Osobowych, które uzyskaliśmy od Państwa na podstawie Państwa zgody lub umowy, aby umożliwić Państwu przechowywanie i ponowne wykorzystanie ich do Państwa celów własnych, oraz mogą Państwo wystąpić do nas o udostępnienie ich innemu podmiotowi.       
Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, uzyskując dostęp do profilu swojego konta dla konkretnej Witryny Baxter, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@baxter.com lub kontaktując się z Globalnym Działem Ochrony Prywatności za pomocą danych kontaktowych wskazanych na końcu niniejszej Informacji dotyczącej poufności danych.
W niektórych krajach mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec naszego wykorzystywania i ujawniania Państwa Danych Osobowych w określonych celach, w tym naszych prawnie uzasadnione interesach i w celach marketingu bezpośredniego.  Mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego, „rezygnując” z komunikacji marketingowej lub promocyjnej zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w danej wiadomości.  Jeżeli nie są Państwo w stanie wyrazić sprzeciwu poprzez rezygnację w ten sposób, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@baxter.com lub kontakt z nami poprzez użycie danych kontaktowych wskazanych poniżej w celu skorzystania z przysługującego Państwu prawa do sprzeciwu. W razie pytań dotyczących sposobu ustalania, czy przetwarzanie odbywa się w naszym prawnie uzasadnionym interesie, lub jeżeli chcą Państwo wyrazić sprzeciw wobec naszego przetwarzania na tej podstawie, prosimy o kontakt pod adresem privacy@baxter.com lub z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych poniżej.  Jeżeli uważają Państwo, że wykorzystujemy, ujawniamy lub w inny sposób przetwarzamy Państwa Dane Osobowe w sposób, który jest niezgodny z przepisami prawa, mogą Państwo złożyć skargę do organu ochrony danych w Państwa kraju.
Każde żądanie skorzystania z Państwa praw rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem. Uwaga: zależnie od okoliczności niektóre z powyższych praw mogą nie mieć zastosowania.

Przechowywanie danych

Państwa Dane Osobowe będą przechowywane wyłącznie przez taki czas, jaki zasadnie uznamy za niezbędny do osiągnięcia celów określonych powyżej, lub przez taki czas, w jakim jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących obowiązujących okresów przechowywania.

Osoby niepełnoletnie

Witryny Baxter nie są skierowane do dzieci w wieku poniżej 13 lat i nie gromadzimy świadomie Danych Osobowych od dzieci w wieku do lat 13. Jeżeli sądzą Państwo, że doszło do uzyskania przez nas Danych Osobowych od dziecka w wieku do lat 13, prosimy o kontakt pod adresem privacy@baxter.com.  Zgodnie z wymogami prawa, w przypadku gromadzenia Danych Osobowych od osoby niepełnoletniej w wieku od 13 lat na podstawie zgody potrzebujemy zgody rodzica.

Stosowane technologie śledzenia

Stosowane technologie śledzenia

Witryny Baxter wykorzystują różne technologie w celu oferowania Państwu określonych usług i funkcjonalności, jak następuje.

Pliki cookie

Tak jak wiele stron internetowych, Witryny Baxter mogą korzystać z plików „cookie”. Plik cookie to niewielki plik przesyłany na dysk twardy Państwa komputera, który pomaga nam w doskonaleniu treści (np. pomaga nam w ustaleniu, które części witryny są popularne, a które są mniej popularne, dzięki czemu możemy udoskonalić te obszary w przyszłości) i personalizowaniu treści strony internetowej dla naszych gości. Nie będziemy łączyć informacji dotyczących plików cookie z Danymi Osobowymi, które zostały nam przez Państwa udostępnione. Mogą Państwo ustawić w swojej przeglądarce odmowę akceptowania plików cookie i wyświetlanie informacji o zapisywaniu pliku cookie w Państwa komputerze.
Tak jak w przypadku większości stron internetowych, określone informacje zbierane są przez nas automatycznie. Informacje te mogą obejmować adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające / strony wyjścia, pliki przeglądane w naszej witrynie (np. strony HTML, grafika itd.), system operacyjny, znacznik daty/godziny i/lub dane przeglądania w celu analizowania trendów w sposób zbiorczy i administrowania witryną.  Adresy IP i inne dane, które zbieramy w sposób automatyczny, mogą być uważane za Dane Osobowe w niektórych krajach. 
Stosowanie plików cookie może różnić się w zależności od poszczególnych funkcji stron internetowych Baxter. Z tego względu prosimy o sprawdzenie poszczególnych warunków prywatności dla konkretnej strony internetowej Baxter, którą Państwo odwiedzają, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stosowania plików cookie przez daną stronę internetową Baxter.
Generalnie stosujemy pliki cookie (i inne technologie określone poniżej) w następujących celach:

 • Świadczenie usług: Plik cookie może być stosowany w celu świadczenia Państwu określonej usługi. Na przykład: jeżeli logują się Państwo do części naszej strony, która jest objęta kontrolą dostępu, ustawiamy plik cookie sesji tymczasowej, aby ustalić, że zostali Państwo uwierzytelnieni. Informacje zawarte w tych plikach cookie składają się z losowych danych wykorzystywanych przez serwer do uwierzytelniania żądań przeglądarki do serwera dla tej konkretnej sesji. Jeżeli nie zaakceptują Państwo tymczasowych plików cookie, nie będą Państwo w stanie nawigować w tych aplikacjach online. Stosujemy również plik cookie, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i występują Państwo do nas o dokumentację lub odpowiedź na zapytanie. Wypełniając formularz, mogą Państwo mieć opcję decyzji w sprawie dostarczenia pliku cookie przez naszą stronę internetową na Państwa lokalny dysk twardy. Mogą Państwo zdecydować się na otrzymywanie tego typu plików cookie, aby zaoszczędzić czas przy wysyłaniu formularzy i/lub ponownych wizytach na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo kontrolować stosowanie plików cookie na poziomie indywidualnej przeglądarki, ale jeżeli zdecydują się Państwo na wyłączenie plików cookie, może to skutkować ograniczeniem Państwa możliwości korzystania z określonych właściwości lub funkcji na naszej stronie internetowej lub w naszym serwisie.
 • Ułatwienie korzystania ze strony internetowej: W przypadku stosowania plików cookie nasza witryna będzie w stanie zapamiętać informacje dotyczące Państwa preferencji i aktywności, do czasu opuszczenia przez Państwa aktualnego okna przeglądarki (jeżeli plik cookie jest plikiem tymczasowym) lub do czasu wyłączenia bądź usunięcia pliku cookie. Wielu użytkowników preferuje stosowanie plików cookie jako pomoc w usprawnieniu nawigowania na stronie internetowej. Należy pamiętać, że pliki cookie nie są w stanie „opanować” Państwa dysku twardego i przekazać nadawcy Danych Osobowych z Państwa komputera.
 • Poznanie naszych gości: Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę, nasze komputery mogą automatycznie zbierać zbiorcze informacje statystyczne na temat zachowań odwiedzających. Możemy monitorować informacje statystyczne i inne dane, takie jak liczba osób odwiedzających naszą witrynę, adres IP użytkownika, odwiedzane strony, domeny, z których pochodzą nasi goście, używane przeglądarki i sposób poruszania się użytkowników w obrębie naszej witryny. Wykorzystujemy te dane na temat Państwa wizyty wyłącznie w celach agregacji. Te dane statystyczne są wykorzystywane jako pomoc w poznaniu zainteresowań naszych gości oraz doskonaleniu treści i usprawnieniu działania naszej witryny.

Do Not Track

Baxter nie śledzi użytkowników tej witryny w czasie i na stronach internetowych osób trzecich w celu dostarczania ukierunkowanej reklamy, a tym samym nie reaguje na sygnały Do Not Track (DNT). Niektóre witryny osób trzecich śledzą jednak Państwa działania w zakresie przeglądania podczas udostępniania Państwu treści, co umożliwia im dostosowanie prezentowanych Państwu informacji do Państwa potrzeb.

Znaczniki nawigacyjne

Nasze strony internetowe zawierają obrazy elektroniczne (znane jako „gif jednopikselowy” lub „znacznik nawigacyjny”), które umożliwiają nam zliczanie odsłon strony lub dostęp do naszych plików cookie. Generalnie każdy obraz elektroniczny wyświetlany jako element strony internetowej, w tym banner reklamowy, może funkcjonować jako znacznik nawigacyjny. Znaczniki nawigacyjne są zwykle bardzo małymi plikami typu bannera, o rozmiarze 1x1 piksel, ale ich obecność jest dobrze widoczna w przeglądarce Internet Explorer po kliknięciu opcji „Widok”, w następnie „Źródło”. Znaczniki nawigacyjne są tak małe, aby nie zużywały cennej przestrzeni na ekranie komputera, którą można lepiej wykorzystać do wyświetlania pomocnych treści. Możemy również umieszczać znaczniki nawigacyjne w zawierających grafikę newsletterach w formacie HTML, które wysyłamy do osób wyrażających zgodę na subskrypcję, w celu zliczenia odczytanych newsletterów. Dodatkowo niektóre sieci reklamowe, obsługujące reklamy na naszych stronach internetowych, mogą stosować znaczniki nawigacyjne w ramach ich wyraźnie widocznych bannerów reklamowych. Nasze znaczniki nawigacyjne nie zbierają, nie gromadzą, nie monitorują ani nie udostępniają Danych Osobowych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę internetową. Jest to tylko technika stosowana przez nas w celu kompilowania naszych anonimowych, zbiorczych statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej.

Adresy protokołu internetowego (IP)

Adresy protokołu internetowego (IP) to niepowtarzalne identyfikatory, przypisywane automatycznie do każdego komputera przy logowaniu do Internetu. Gromadzimy informacje dotyczące adresu IP każdej osoby odwiedzającej nasze Witryny i rejestrujemy je wyłącznie do celów administracyjnych systemu. Adresy IP nie służą do identyfikacji. Informacje te pomagają nam w opracowywaniu zbiorczych informacji demograficznych oraz innych informacji dotyczących korzystania z niniejszej strony, a także doskonalenia jej funkcji. Nie łączymy adresów IP z żadnym informacjami, które umożliwiają identyfikowanie osób.

Google Analytics

Google Analytics jest elementem Witryn Baxter. Poprzez stosowanie plików cookie Google Analytics gromadzi i przechowuje takie dane, jak data i godzina wizyty, odwiedzane strony, czas spędzony na każdej stronie w obrębie Witryn Baxter, adres IP i typ systemu operacyjnego używanego przez urządzenia wykorzystywane do dostępu do Witryny Baxter. Mogą Państwo zrezygnować z usługi Google Analytics, pobierając i używając wtyczki do przeglądarki oferowanej przez Google (dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bezpieczeństwo

Stosujemy uzasadnione i odpowiednie środki bezpieczeństwa dla ochrony przed utratą, nadużyciem i modyfikacją Danych Osobowych, które otrzymujemy na Państwa temat za pośrednictwem Witryn Baxter. Stosujemy odpowiednie standardy bezpieczeństwa dla ochrony Danych Osobowych, które obsługujemy. W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem privacy@baxter.com lub korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

Ustawa o przenoszeniu ubezpieczeń zdrowotnych i odpowiedzialności z tego tytułu („HIPAA”)

Baxter posiada oddzielną informację o praktykach w zakresie poufności danych na podstawie HIPAA, która reguluje jej określone działania na terenie USA. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszego programu HIPAA prosimy o kontakt pod adresem privacy@baxter.com lub przy użyciu danych kontaktowych wskazanych poniżej.

Składanie skarg

Baxter zobowiązuje się do zapewnienia badania i rozstrzygania skarg i sporów dotyczących praktyk Baxter w zakresie ochrony prywatności. Z tego względu opracowaliśmy procedurę rozpatrywania skarg dotyczących prywatności. Naszym zamiarem jest rozstrzyganie wszystkich skarg na podstawie tej procedury.
Baxter szanuje Państwa prywatność. W przypadku zgłoszenia wątpliwości do Baxter przekazujemy Państwa sprawę do naszego procesu obsługi skarg, który ma na celu zbadanie sprawy i podjęcie kroków w celu rozstrzygnięcia Państwa wątpliwości.


Pytania lub skargi dotyczące poufności danych mogą być przekazywane do Baxter drogą e-mailową, telefoniczną lub pocztową, z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych na końcu niniejszej Informacji dotyczącej poufności danych.

 

Zdajemy sobie jednak sprawę, że w pewnych przypadkach nie ma możliwości uzyskania rozstrzygnięcia w oparciu o nasze procedury wewnętrzne lub osoba zgłaszająca skargę może życzyć sobie skorzystania z alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów. Skargi mogą być wysyłane:

 1. Online na stronie:  Online
 2. Informacje dotyczące numeru faksu i adresu korespondencyjnego znajdują się tutaj.
  Proces rozstrzygania sporu będzie prowadzony w języku angielskim.

Informacje kontaktowe

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie niniejszej Informacji dotyczącej poufności danych, naszej praktyki obsługi danych bądź jakiegokolwiek innego aspektu prywatności i bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych, prosimy o kontakt e-mailowy z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem privacy@baxter.com lub faksowy na numer 224-948-2876.
Mogą Państwo także napisać do nas na adres:
Baxter International Inc.
Do wiadomości: Główny Specjalista ds. Prywatności/Inspektor Ochrony Danych, Global Privacy Office
1 Baxter Parkway, Deerfield, IL USA 60015
Mogą Państwo również skontaktować się z Baxter w następujący sposób:  Baxter International, Inc., 1 Baxter Parkway, Deerfield, IL USA 60015, infolinia ds. etyki i zgodności pod numerem 1-844-294-5418; privacy@baxter.com

Zmiany w naszej Informacji dotyczącej poufności danych

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Informację dotyczącą poufności danych w celu opisywania nowych funkcji Witryny, produktów lub usług w naszej ofercie oraz wskazania ich potencjalnego wpływu na wykorzystywanie przez nas informacji na Państwa temat. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Informacji dotyczącej poufności danych opublikujemy powiadomienie w niniejszej Witrynie przed wprowadzeniem danej zmiany w życie. Zachęcamy do okresowego sprawdzania treści zawartych na tej stronie w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie poufności informacji.  Nie będziemy wykorzystywać Państwa Danych Osobowych w sposób zasadniczo odmienny ani ujawniać ich w nowy sposób innemu podmiotowy, wykorzystującemu Państwa Dane Osobowe do celów własnych tego podmiotu, bez uprzedniego powiadomienia Państwa i zapewnienia Państwu możliwości wyrażenia sprzeciwu.