Dział Zapewnienia Jakości

System Zapewnienia Jakości w Dystrybucji

Polityka Jakości Baxter Polska Sp. z o.o. jest realizaowana przez :

  • porozumiewanie się z klientami w sprawie precyzyjnego określenia wymagań i systematyczne badanie ich zadowolenia 
  • spełnianie wymagań klientów oraz wymagań wynikających z przepisów prawa
  • wprowadzenie, utrzymywanie i doskonalenie opartego na procesach modelu SZJ spełniającego wymagania normy ISO 9001: 2008; wymagania prawa i wymagania Korporacji Baxter
  • ciągłe doskonalenie procesów występujących w firmie
  • zapewnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do efektywnej działalności i ciągłego doskonalenia
  • zapewnienie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia
  • stworzenie pracownikom przyjaznych, satysfakcjonujących warunków pracy
  • wzajemnie korzystne, oparte na szacunku i szybkim reagowaniu na potrzeby warunki współpracy z dostawcami
  • dbałość o przyjazne współistnienie firmy ze środowiskiem i lokalnym społeczeństwem

Powyższa polityka jest odpowiednio udokumentowana, efektywnie zakomunikowana i stosowana w całej organizacji, a także poddawana przeglądom w celu zapewnienia jej przydatności.

Reklamacje jakościowe

Reklamacje jakościowe można zgłaszać na podany adres e-mail: PL.Blonie.SHS.QA@baxter.com