Płynoterapia

Hospitalizowani pacjenci codziennie z różnych powodów otrzymują leczenie dożylne. Płynoterapia  jest jedną z najczęściej wykonywanych interwencji terapeutycznych.

Płyny infuzyjne podawane są między innymi w celu:

 • uzupełnienia płynów organizmu, np. krwi utraconej w wyniku krwotoku,
 • leczenia zaburzeń gospodarki wodno – elektrolitowej lub kwasowo – zasadowej,
 • żywienia pozajelitowego.

Najczęściej płyny infuzyjne podaje się dożylnie. Inną drogą jest podanie dotętnicze - tą drogą podaje się krew i leki krwiozastępcze.

Pod względem rodzaju substancji rozpuszczonej płyny infuzyjne podzielić można na dwie główne grupy: krystaloidy i koloidy.

Krystaloidy

Są to wodne roztwory:

 • soli mineralnych takich jak chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek magnezu,
 • soli kwasów organicznych, np. octan sodu, mleczan sodu, cytrynian sodu,
 • niskocząsteczkowych węglowodanów.


Są tanie, łatwo dostępne, pozbawione reakcji uczuleniowych na ich przetoczenie.


Krystaloidy po przetoczeniu dożylnym szybko przechodzą do przestrzeni pozanaczyniowej, jedynie na krótko uzupełniając objętość osocza.

Koloidy

Są to wodne roztwory substancji wielkocząsteczkowych. W przeciwieństwie do krystaloidów pozostają dłużej w osoczu nie przechodząc szybko do tkanek. Lepiej uzupełniają straty osocza. Do koloidów należą preparaty:

 • hydroksyetylowana skrobia (HES, koloid sztuczny)
 • roztwory żelatyny (koloid sztuczny)
 • dekstrany (koloid sztuczny)
 • albuminy (koloid naturalny).


Koloidem jest także osocze, chociaż nie jest ono typowym płynem infuzyjnym.
 

Opakowania płynów infuzyjnych

Wraz z pojawieniem się na rynku szklanych butelek w 1931 r., doszło do rozwoju technologii produkcji sterylnych pojemników na roztwory, poprzez półtwardą butelkę i elastyczny worek Viaflex zawierający PCW (w 1971 r.), do poliolefinowego elastycznego worka Viaflo w 2001 r.

Wraz za wzrostem wymagań rynkowych oraz przemysłu, Baxter kontynuował poszukiwania innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych nie tylko na uzyskanie optymalnej funkcjonalności, ale także zgodności farmakologicznej, korzyści ekonomicznej, spełnienia wymogów ochrony środowiska, zwiększenia bezpieczeństwa oraz unowocześnienia procesu produkcyjnego.

Na rynku polskim firma Baxter oferuje następujące  rodzaje opakowań płynów infuzyjnych:

 • worki Viaflo o pojemnościach 50, 100, 250, 500 i 1000 ml
 • butelki polietylenowe o pojemnościach 250 i 500 ml,
 • butelki szklane o pojemności 500 ml
 • worki Clear-Flex o pojemności 250 i 500 ml


Worki Viaflo są produkowane w ciągłym i w pełni zintegrowanym procesie, który prowadzi do wytworzenia sprasowanej, elastycznej wielowarstwowej folii poliolefinowej. Folia ta dzięki zastosowaniu maszyny typu „form-fill-seal”, w trakcie jednego etapu przekształcana jest w napełnione worki. Proces jest zintegrowany od formowania worka do jego napełnienia i zgrzewania. Podczas procesu produkcji, worki są automatycznie oznakowywane. Po wyprodukowaniu worka w maszynie typu „form-fill-seal”, w kolejnym etapie worki są pakowane w opakowanie zewnętrzne.

Opakowania jednostkowe są ostatecznie sterylizowane parowo wraz z workiem zewnętrznym, a następnie schładzane, przed ich zapakowaniem do tekturowych kartonów. Opakowania jednostkowe produkowane są zgodnie z wymaganiami GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania).

Pełny zestaw Viaflo obejmujący opakowanie bezpośrednie, system zamknięcia i opakowanie zewnętrzne nie zawiera chlorku poliwinylu (PCW), DEHP (ftalan 2-dietyloheksylu) ani naturalnego lateksu.

Sprzęt medyczny

Hospitalizowani pacjenci codziennie z różnych powodów otrzymują leczenie dożylne. Zarówno rodzaje terapii stosowanych u pacjentów, jak i praktyka medyczna w poszczególnych szpitalach mogą się różnić.

Baxter posiada szeroką gamę zestawów infuzyjnych pomagających podawać pacjentom płyny dożylne i leki. Baxter posiada ponad 75-letnie doświadczenie w opracowywaniu i produkcji przyrządów do podawania leków stosowanych w wielu różnych metodach leczenia. Wiele z nich wymaga zastosowania zestawów do podawania dożylnego (IV).

Większość zestawów infuzyjnych Baxter opracowano i wyprodukowano w najnowocześniejszej fabryce znajdującej się na Malcie.

 • W fabryce na Malcie wytwarza się rocznie ponad 60 milionów produktów używanych na terenie całej Europy
 • Cały proces produkcji jest zgodny z normą ISO 13485 oraz dyrektywą Unii Europejskiej (UE) dotyczącą Wyrobów medycznych
 • Fabryka na Malcie wytwarza produkty oznaczone znakiem CE


Wśród akcesoriów Baxter znajdują się bezigłowe łączniki (Clearlink i V-Link) wykorzystywane zarówno w przypadku uzyskiwania dostępu do centralnej jak i obwodowej linii infuzyjnej. Grupa bezigłowych łączników V-Link posiada powłokę przeciwbakteryjną umożliwiającą zmniejszenie ryzyka skażenia linii infuzyjnej co pomaga w walce z zakażeniami krwi.

Baxter przeprowadził dogłębne badania rynku dotyczące przetaczania krwi i produktów krwiopochodnych, co doprowadziło do opracowania zestawów do przetaczania krwi, które można stosować zarówno z pompą, jak i z wykorzystaniem infuzji grawitacyjnych.

Nowoczesne bezigłowe systemy przygotowywania leków dostępne w portfolio Baxter to:

Cytoluer – przyrząd do nabierania płynu z worka, rozpuszczania i podawania leku do worka Viaflo
Chemo-Aide Dispensing Pin z połączeniem bezigłowym Clearlink – przyrząd z filtrem 0,22 μm do przygotowywania i podawania leków do chemioterapii z fiolek
Vial Mate – przyrząd do rozpuszczania jednorazowych dawek leków w postaci suchej substancji z fiolek

Infuzory

Infuzor jest lekkim, jednorazowym urządzeniem wykorzystującym zbiornik wykonany z elastomerów dla zapewnienia wlewu leków. Po napełnieniu działa ze stałym ciśnieniem wewnętrznym. Zawartość jest podawana poprzez filtr cząsteczkowy i regulator przepływu. Infuzor jest przeznaczony do zapewnienia ciągłego wlewu leku przez określony czas, przy prędkości przepływu wskazanej na urządzeniu.

Stosowanie infuzorów jest zalecane u pacjentów wymagających powolnego, ciągłego podawania leków drogą dożylną, dotętniczą, zewnątrzoponową i podskórną. Infuzory są szczególnie przydatne w leczeniu pacjentów ambulatoryjnych.