Onkologia

Produkty onkologiczne firmy Baxter wykorzystywane w procesie leczenia chorych na nowotwory dostępne są na rynku od ponad 50 lat. Wtedy to wprowadziliśmy cyklofosfamid a nieco później ifosfamid. Od tego czasu Baxter rozwija swoje doświadczenie w procesie produkcji leków onkologicznych. Baxter zatrudnia specjalistów, którzy dbają by doskonała jakość naszych produktów onkologicznych była dostępna dla wszystkich potrzebujących pacjentów.

Nowotwory

Nowotwór to zmieniona morfologicznie i czynnościowo komórka własnego organizmu charakteryzująca się niekontrolowanym rozrostem.1 Nowotwory dzieli się na łagodne i złośliwe. Nowotwór łagodny budową nieznacznie różni się od prawidłowych tkanek, rośnie wolno i nie daje przerzutów, a po usunięciu nie dochodzi do wznowy (ponownego rozrostu tkanki nowotworowej w tym samym miejscu) – jest zatem całkowicie wyleczalny. Nowotwór złośliwy zbudowany jest z niedojrzałych komórek, co sprawia, że znacznie różni się od prawidłowych tkanek. Ten rodzaj nowotworu szybko rośnie i daje przerzuty co uniemożliwia efektywną terapię, gdyż trudno usunąć wszystkie nowopowstające ogniska nowotworu. Nowotwory złośliwe wywodzące się z tkanki nabłonkowej nazywamy rakami.

Chemioterapia nowotworów

Do najczęściej stosowanych metod leczenia nowotworów zalicza się leczenie chirurgiczne, chemioterapię i radioterapię. Chemioterapia to  metoda leczenia mająca na celu zahamowanie rozrostu komórek nowotworowych poprzez podawanie leków cytotoksycznych w monoterapii bądź też terapii skojarzonej kilku leków.  Wyróżniamy kilka dróg podania leków cytotoksycznych:
- dożylna,
- bezpośrednio do jam ciała,
- doustna, w formie tabletek. Wśród produktów Baxter wykorzystywanych w leczeniu nowotworów są: cyklofosfamid, ifosfamid i mesna.

Referencje

1.Onkologia, Podręcznik dla pielęgniaek, wyd I pod redakcją A.Jeziorskiego;

Linki zewnętrzne